پیدا

کتاب: نبوغ دیوانه مانیفست کارآفرین ها

درخواست حذف اطلاعات

_نویسنده : رندی گیج _انتشارات: نگاه نوین فراز فرهادی یکی از مترجمان این اثر گفته است: «همچنان که از نام کتاب پیداست، رندی گیج با نبوغ دیوانه وارش افق فکری خوانندگان را گسترش می دهد و راهی برای تحقق رویاهای کارآفرینی پیش پای هر انسان هدفمندی می گذارد. گاهی اوقات برای موفقیت باید دیوانه وار حرکت کرد و در این مسیر، نیاز به تفکری خلاف عادت است. در جامعه امروز، پیدایش گروه کارمندان کارآفرین در دنیا، شرایط کار را متحول کرده است این گروه، کارمندانی هستند که مثل یک کارآفرین عمل می کنند. اگر مدیر هستید، یا بازاریاب یا یک کارآفرین یا جوینده راه موفقیت، این کتاب، بندهای نبوغ درونی تان را آزاد می کند و شما را در مسیر خلق موفقیت تان هدایت می کند.» در پیشگفتار کتاب از قول نویسنده می خوانیم: «این بیاینه که در اختیار شماست نتیجه ی بی ثمرترین دوران زندگی من است، ولی امیدوارم بتواند کمک مان کند به هدف والاتری برسیم: یعنی بهره برداری از نبوغ سرشارمان و تقسیمش با دنیا. این بیانیه سه بخش است: کتاب اول نگاهی می اندازد به مسیری که طی شد تا به جایی برسیم که الان قرار داریم؛ بر این که تلاقی فرضیات اشتباه، الگوهای رفتاری نامناسب و تفکر گَلِه ای چگونه روی ذهن ما اثر گذاشت و به ما اجازه ی قبول میان مایگی و معمولی بودن را داد. کتاب دوم درباره ی پیشرفت های فوق العاده عظیمی ست که در دهه های بعدی با آن ها روبه رو می شویم. با دیدی به جلو و پیش بینی آینده، چالش های اساسی آتی را شناسایی خواهیم کرد. چالش هایی که بهترین فرصت ها را در تاثیرگذارترین و تفکربرانگیزترین شکل، در اختیارمان خواهند گذاشت. در نهایت، کتاب سوم مجموعه ای ست درهم از ایده هایی که وادارتان می کند در چیزی که به آن فکر می کنید، تامل کنید. هربخش از کتاب را هر زمان که احتیاج داشتید، مطالعه کنید؛ ولی بدانید چیزی که در کل این بخش ها ثابت است، واقعیتی ست از این دنیا که می گوید برای تبدیل شدن به کارآفرینی موفق چگونه باید فکر کنید؟»